kosten

De kosten van een mediation zijn gebaseerd op een uurtarief, vermeerderd met 21% BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals reiskosten en -tijd en (eventuele) huur van mediationruimte.

Vaak worden de kosten gedragen door partijen gezamenlijk. Het staat partijen uiteraard vrij hierover een andere afspraak te maken.

Een aantal rechtsbijstandverzekeraars dekt de kosten voor mediation. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.