over mediation

MEDIATION ALS EFFECTIEVE OPLOSSING

 • Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de conflictpartijen onder begeleiding van een onafhankelijke, neutrale derde het conflict bespreken en op zoek gaan naar de meest optimale oplossing.
 • De mediator geeft geen oordeel maar helpt betrokkenen bij het zoeken naar hun eigen, toekomstgerichte, oplossing. In mediation houdt u zelf invloed op de oplossing.
 • Mediation kan daarmee een goed alternatief zijn voor de gang naar de rechter of een effectieve manier zijn om een juridische procedure te voorkomen.
 • Mediation onderscheidt zich van schikken of bemiddelen door de deskundigheid van de mediator om partijen te begeleiden bij onderhandelingen die gericht zijn op de belangen van partijen.

Mediation leidt in de regel tot duurzame oplossingen omdat een bereikte oplossing door alle partijen wordt gedragen.

WANNEER IS MEDIATION GESCHIKT?

Mediation is geschikt in alle soorten organisaties, van kinderdagverblijf tot advocatenkantoor, van school tot ziekenhuis, voor verschillende soorten conflicten, zoals:

 • conflicten tussen individuele of groepen van medewerkers over de taakverdeling en samenwerking;
 • andere arbeidsconflicten al dan niet in combinatie met ziekteverzuim;
 • conflicten in een managementteam over de toekomst van de organisatie;
 • conflicten tussen bestuur(ders) en medezeggenschapsorganen
 • aandeelhoudersconflicten;
 • zakelijke geschillen tussen partijen die met elkaar een overeenkomst hebben gesloten;
 • een conflict binnen (het bestuur van) een maatschap dat geen gezamenlijke visie (meer) heeft;
 • conflicten binnen en met overheden
 • etc.

Mediation is bij uitstek een geschikte vorm van geschilbeslechting als u niet wilt blijven steken in het verleden maar uw blik wilt richten op de toekomst.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Paula Boshouwers? Kijk dan onder aanpak of neem contact met Paula Boshouwers op voor meer informatie.